HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

HALLITUS 2019

Kuvateksti

Katja Määttänen
Puheenjohtaja
044-9939577
catju.m@gmail.com
Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Jari Mikkonen
Varapuheenjohtaja
Sihteeri 2019
0400-747801
ubartas@netti.fi
Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Kirsti Puurunen
Taloudenhoitaja
0400570561
kirstipuu@gmail.com
Esko Ruotsalainen
Matti Väisänen
Raimo Mankisenmaa
Esko Pennanen
Teuvo Riekkinen

LEIRINTÄ JA TURVATOIMIKUNTA 2019

Vetäjät

Matti Väisänen ja Esko Pennanen 

HIILIMUTKATOIMIKUNTA 2019

Vetäjä
 
Esko Ruotsalainen

RAVITSEMUS- JA SIIVOUSTOIMIKUNTA 2019

Vetäjä

Ulla Pennanen                         

                     

TOIMIHENKILÖT 2019

Jäsenkirjuri

Tarvikemyynti

Pr-henkilö

Matkailuautoasiamies

Tekninen asiamies

Ohjelma, ja arpajaisvastaava

Nuorisoyhdyshenkilöt                  
Teuvo Riekkinen 2019

Isännät ja kioski

Puh.johtaja

Jukka Räsänen

Jukka Räsänen

Matti Väisänen

Mikkonen Tiina ja Määttänen Katja