HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus 2021

Katja Määttänen Puh.johtaja
044-9939577
catju.m@gmail.com

Tuula Pulkkinen  Vpj.
040-5693036

Kirsti Puurunen  Tal.hoitaja
0400570561
kirstipuu@gmail.com

Pia Niitynpää  Siht.
0440-161737

Kari Karjalainen
Paavo Härkönen
Janne Lappalainen
Reijo Honkanen
Eila Jauhiainen  varajäsen

Kunniapuheenjohtaja
Kauko EskelinenToimikuntien vetäjät 2021

Hiilimutkatoimikunta
Paavo Härkönen

Leiri-ja turvallisuus toimikunta
Kari Karjalainen

Ravitsemistoimikunta  & Siivous
Sisko Karjalainen

Ohjelma ja arpavastaajat

Juhlatoimikunta 2021 / PR henkilö
Katja Määttänen
Jäsenkirjuri
Teuvo Riekkinen  ( hallituksen ulkopuolelta )

Tarvikemyynti
Isännät ja kioski