HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

HALLITUS 2019

Kuvateksti

Katja Määttänen
Puheenjohtaja
044-9939577
catju.m@gmail.com
Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Jari Mikkonen
Varapuheenjohtaja
0400-747801
ubartas@netti.fi

Kuvateksti

Teuvo Riekkinen
Hallituksen jäsen
0500-821276
teuvo.riekkinen@suomi24.fi

Irma Karppinen
Rahastonhoitaja, sihteeri
0405459977
irma.karppinen@gmail.com

Kuvateksti

Esko Karppinen

Jäsenkirjuri

O5091113087
Uudet hallituksen 2019-2020 jäsenet
Kirsti Puurunen
Esko Ruotsalainen
Matti Väisänen
Raimo Mankisenmaa
Esko Pennanen

LEIRINTÄ JA TURVATOIMIKUNTA 2019

Vetäjät

Matti Väisänen ja Esko Pennanen 

HIILIMUTKATOIMIKUNTA 2019

Vetäjä
 
Esko Ruotsalainen

RAVITSEMUS- JA SIIVOUSTOIMIKUNTA 2019

Vetäjä

Ulla Pennanen                         

                     

TOIMIHENKILÖT 2019

Jäsenkirjuri

Tarvikemyynti

Pr-henkilö

Matkailuautoasiamies

Tekninen asiamies

Ohjelma, ja arpajaisvastaava

Nuorisoyhdyshenkilöt                  
Esko Karppinen

Isännät ja kioski

Puh.johtaja

Jukka Räsänen

Jukka Räsänen

Matti Väisänen

Mikkonen Tiina ja Määttänen Katja