HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus 2022

Puheenjohtaja 

Antti Niskanen

0400298768

anttiniskanen58@gmail.com


Varapuheenjohtaja
Tuula Pulkkinen 
040-5693036

Taloudenhoitaja
Kirsti Puurunen 
0400570561
kirstipuu@gmail.com

Sihteeri
Eija Niskanen

Janne Lappalainen
Raimo Mankisenmaa
Jari Leskinen
Elise Repo
Marja-Liisa Hiltunen
Minna Heikkinen


Kunniapuheenjohtaja
Kauko EskelinenToimikuntien vetäjät 2022

Hiilimutkatoimikunta
Raimo Mankisenmaa

Leiri-ja turvallisuus toimikunta
Elise Repo
Jari Leskinen

Ravitsemist-  & Siivoustoimikunta
Maja-Liisa Hiltunen

Tietosuojavastaava
Janne Lappalainen

Tekninen asiamies (matkailuautot ja -vaunut)
Jukka Räsänen 
Jäsenkirjuri
Teuvo Riekkinen  ( hallituksen ulkopuolelta )

Tarvikemyynti
Isännät ja kioski