HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

HALLITUS 2018

Kuvateksti

Katja Määttänen
Puheenjohtaja
044-9939577
catju.m@gmail.com
Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Jari Mikkonen
Varapuheenjohtaja
0400-747801
ubartas@netti.fi

Kuvateksti

Kauko Eskelinen

Hallituksen jäsen

kauko.eskelinen(at)pp3.inet.fi
 o4o-7297312

Ilmari Pikkarainen
Hallituksen jäsen
Tehtävistään irtisanoutunut 18.7.2018

Raimo Haataja
Hallituksen jäsen
O50-5151388
raimo.haataja@netti.fi

Kuvateksti

Teuvo Riekkinen
Hallituksen jäsen
0500-821276
teuvo.riekkinen@suomi24.fi

Heino Lippo
Hallituksen jäsen
Tehtävistään irtisanoutunut 16.7.2018

Reijo Honkanen
Hallituksen jäsen
0445570839
reijojatoini@hotmail.com

Irma Karppinen
Rahastonhoitaja, sihteeri
0405459977
irma.karppinen@gmail.com

Kuvateksti

Esko Karppinen

Jäsenkirjuri

O5091113087

LEIRINTÄ JA TURVATOIMIKUNTA 2018

 vetäjä Teuvo Riekkinen

 vetäjä Esko Repo

Erkki Korolainen

Eero Kainulainen  

Eeva Kananen

Yrjö Määttä

Elise Repo

Elsa Ansakivi

Esko Pennanen

Aimo Ruotsalainen

Esko Karppinen

Raimo Haataja 

HIILIMUTKATOIMIKUNTA 2018
Reijo Honkanen vetäjä
Raimo Mankisenmaa
Jouko Puurunen
Esko Repo
Teuvo Riekkinen
Päivi Riekkinen
Toini Honkanen
Marja-Liisa Puurunen
Elise Repo
Elsa Ansakivi

RAVITSEMUS- JA SIIVOUSTOIMIKUNTA 2018  

Ulla Pennanen vetäjä                             

Toini Honkanen vetäjä 

Marja-Liisa Puurunen

Eeva Kananen 

Elise Repo 

Päivi Riekkinen

Reijo Honkanen

Jouko Puurunen

Elsa Ansakivi

Esko Repo                          

TOIMIHENKILÖT 2018

Jäsenkirjuri

Tarvikemyynti

Pr-henkilö

Matkailuautoasiamies

Tekninen asiamies

Matkailuasiamies, kotimaa

Matkailu asiamies, ulkomaat

Ohjelma, ja arpajaisvastaava

Nuorisoyhdyshenkilöt                  
Esko Karppinen

Isännät ja kioski

Kauko Eskelinen

Jukka Räsänen

Jukka Räsänen

Kauko Eskelinen

Jouko Puurunen

Kauko Eskelinen, Teuvo Riekkinen ja Matti Väisänen

Mikkonen Tiina ja Määttänen Katja