HALLITUS JA TOIMIKUNNAT

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

HALLITUS 2020

Hallitus 2020


Katja Määttänen Puh.johtaja
044-9939577
catju.m@gmail.com

Tuula Pulkkinen  Vpj.
040-5693036

Kirsti Puurunen  Tal.hoitaja
0400570561
kirstipuu@gmail.com

Pia Niitynpää  Siht.
0440-161737

Kauko Eskelinen
Reijo Honkanen
Esko Pennanen
Esko Ruotsalainen
Matti Väisänen

Toimikuntien vetäjät 2020

Toimikuntien vetäjät

Hiilimutkatoimikunta
Reijo Honkanen & Raimo Mankisenmaa

Leiri-ja turvallisuus toimikunta
Tuula Pulkkinen & Matti Väisänen

Ravitsemistoimikunta  & Siivous
Marja-Liisa Puurunen & Elise Repo

Ohjelma ja arpavastaajat
Kauko Eskelinen & Matti Väisänen

Juhlatoimikunta 2020
Katja Määttänen & Kauko Eskelinen

TOIMIHENKILÖT 2020

Jäsenkirjuri

Tarvikemyynti

Pr-henkilö

Matkailuautoasiamies

Kaluston huolto

Nuorisoyhdyshenkilöt                  
Teuvo Riekkinen 2020

Isännät ja kioski

Puh.johtaja

Jukka Räsänen

Jukka Räsänen

Mikkonen Tiina ja Määttänen Katja